メッセージ:0の削除依頼

以下のメッセージを削除依頼します。
タイトル:0
名前:niijima sigeru to dannya no junnji to america
メッセージ:umi ya yama ya uchuujinn ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? tarennto no chara ha sarasina souhonntenn no niijima sigeru ni sarasi no moyou no ha no jiwo riyou sie ki no settei wo suru koto no team no itiinn deatta
takadanobaba ni aru izakaya no bunnzou de dannya no shainn no daihyou no junnji ha niijima sigeru ni ooku no hito no karada ni natte kurete ita ebi no me ni tabaco wo miseru ki no settei wo suru kami ya hito wo huyasu koto wo meijite ita
niijima sigeru ha hukouzai wo ooku no hto no karada no senntouki no puropera no chuusinn ni oku to site ita
niijima tiharu ha ooku no hito no karada no sumibi no tikaku ni inu ya neko ya iroir na doubutu wo tikazuke inu to sono doubutu tati wo tabako no kioku ni irenagara suu to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni niijima sigeru ya dannya no junnji ga iru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite niijima sigeru ya junnji ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
お名前:
メールアドレス:
削除理由:
※掲示板に投稿したメッセージはご自身では削除することができません。
※削除依頼されるすべてのトピック・メッセージを削除する事が出来ない場合があります。