メッセージ:0の削除依頼

以下のメッセージを削除依頼します。
タイトル:0
名前:gann kann ja to iwarete hito ha kiti iranai
メッセージ:umi yaq yama ya uchuu ha hito no karada ga dou chousi yoi to chousi yoi desuka? egawa suguru ha kekkonnsagi wo ooku site ita koto ga atta
ooku no hito no kao no ki wo kuhuu si masuku wo tukuri ooku no hito ni itukase takumi na wajutu de kibunn ni hairi komu koto wo site ita
Angelina Jolie Voight, ya Brad Pitt, ha dairininn wo siteita mitai da
Angelina Jolie Voight, ya Brad Pitt, ha me no huti ni jisinn no sugata no koto wo hannsha saseta seibunn wo atume sonohito no omoi wo siru kuhuu to site ita
jouki no joutai de ooku no hito no karada no yamai to iwarete iru karada no kurusii basho ni jouki no joutai ga aru koto wo sitteru kami mo ite siranai kami mo iru noka inai noka
kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni egawa suguru ya Angelina Jolie Voight, ya Brad Pitt, ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
お名前:
メールアドレス:
削除理由:
※掲示板に投稿したメッセージはご自身では削除することができません。
※削除依頼されるすべてのトピック・メッセージを削除する事が出来ない場合があります。